משרד האנרגיה והמים החל בהפצת מארזים של שלוש נורות חסכוניות ב- 20 שקלים, על מנת לעודד את השימוש בנורות אלה.
משרד האנרגיה והמים החל בהפצת מארזים של שלוש נורות חסכוניות ב- 20 שקלים,
על מנת לעודד את השימוש בנורות אלה.
מבצע זה מהווה חלק ממהלך נרחב של משרד האנרגיה והמים ליישום התכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית,
שמטרתו לצמצם את צריכת החשמל ב- 20% עד שנת 2020