30000380 גוף תאורה קיר לגינה מוגן מים עמית

30000380 גוף תאורה קיר לגינה מוגן מים עמית