www.light1.co.il

גופי תאורה שקועי רצפה מתאימים להתקנה בדקים או בריצוף.
מנורות שקועות רצפה הינם תאורה מעשירה שמוסיפה לטאץ העיצובי של בית יוקרתי.
התקנת ספוטים שקועי רצפה או בדק מחוייבת להעשות במקצועיות רבה כדי להאריך את אורך חיי המנורה ושמירה על רמת אטימות למים של המנורה השקועה בדק.
ספוטים בדק עץ נותנים טאצ עיצובי לבית מרהיב.

עבור למעלה